28.09.2023 - Zavřeno !!!

Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
( Po-So, 07-18 h )
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Blog
17.07.2023 O nás
Cukrárna on-line s dovozem k Vám domů či do práce
V naší cukrárně Mujnakupostrava si můžete zakoupit různé lahodné produkty, jako jsou dorty, zákusky, koláče, sušenky, muffiny, bonbóny, čokolády, zmrz... číst celé
Zobrazit všechny články

 

 

 

Ovoce, zeleninu a ostatní Fresh produkty

dodáváme pouze 100% čerstvé.

Rozvozy pouze Ostrava

a přilehlé okolí.

Zboží je řádně uspořádáno do

papírových tašek

Mnoho možností plateb


 

 

Upozornění na složení a informace o výrobcích

Snažíme se aby veškeré informace o výrobcích a

jejich složení bylo maximálně správné a jasné,

stává se,že výrobci změní složení výrobku

aniž by o tomto kroku informovali.

Jen Vás tímto upozorněním prosíme, aby jste nespoléhali pouze

na informace námi uveřejněné, ale aby jste si vždy,

také přečetli etiketu na zboží.

Veškeré krájené salámy, chlazené maso či chlazené ryby

spotřebujte do 48h od jejich dopravení k Vám.

 

 

 

 


Můj Nákup Ostrava na Firmy.cz
OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Základní údaje

 

Provozovatel e-shopu:

Bc.Kamil Sedlář , Kubínova 58/394

713 00 Ostrava

Telefon :

+420 608 886 135

+420 777 000 664

IČ: 76559289

DIČ : CZ8004125514

Datová schránka : 582j2ms

Bankovní spojení : 670100-2207476259/6210

E-mail: info@mujnakupostrava.cz 

2. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

2.1.

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)
uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou, která je registrována a schválená pro nákup na základě našich možností rozvozů (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.mujnakup-ostrava.cz – zastoupené živnostníkem  Bc. Kamil Sedlář,

se sídlem Kubínova 394/58 Ostrava Heřmanice 713 00,IČ: 76559289, DIČ: CZ8004125514 (dále jen „prodávající“. 
Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.mujnakup-ostrava.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní
(dále jen „webové rozhraní obchodu“). 
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání


2.2.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. 
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

2.3.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.4.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.Nové podmínky platí vždy až pro novou objednávku. Stávající podmínky platí pro objednávku vytvořenou v době platnosti podmínek. 
Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.5

Fotografie zboží jsou ilustrační a můžou se od pravé podoby zboží lišit.


3.
Uzavření kupní smlouvy, registrace, schválení a zamezení přístupu do obchodu , objednání zboží, storno a změny

3.1.
Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží (ceny zboží a tlačítko Koupit jsou dostupné pouze registrovaným a následně schváleným zákazníkům po přihlášení).
K objednání zboží je nutno vyplnit objednávkový formulář (košík) a objednávku odeslat. 
Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a slouží zároveň k rezervaci zboží
Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, zákazník s cenou a poplatky souhlasí potvrzením své objednávky.  
Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek s kupujícím ( rozuměj slevy, akce, bonusy ). 
Dodavatel nemůže zaručit okamžitou dostupnost objednaného zboží, jeho dostupnost bude vždy uvedena při objednání a potvrzena po odeslání objednávky.
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Dodavatel , také může nahradit zboží v objednávce jiným zbožím ve stejném segmentu (na základě nemožnosti doručit vybrané zboží) v odpovídající kvalitě a ceny vybraného produktu. Zákazník na tento stav bude vždy upozorněn při přebírání zboží a má plné právo nahrazený produkt odmítnout a neuhradit jej.  Příklad : nevyměníme Vám meloun za jablka, ale jogurt bíly Olma 150g nebude možno zakoupit tak dovezeme náhradou Jogurt bílý 150g Activia. Tímto se snažíme plně uspokojit Vaší objednávku.

3.1.1

Zákazník má právo stornovat objednávku v dostatečném předstihu před tvorbou nákupu pro něj a to nejpozději do 18:00 hodin dne předcházejícího dni pro doručení zboží. V den doručení může Zákazník měnit pouze čas doručení anebo adresu doručení. Ve chvíli vypravení zboží směrem k  Zákazníkovi, není již možné provést storno Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení. Dodavatel má právo stornovat objednávku na základě nemožnosti jejího řádného splnění (naplněné rozvozové kapacity , nemožnosti doručení vybraného zboží, popřípadě zásah vyšší moci či nevhodné klimatické podmínky) . Také má dodavatel právo stornovat objednávku pro klienta , který neplní své finanční závazky vůči dodavateli či porušuje jiným způsobem dohodnuté obchodní podmínky. Veškeré storna jsou prováděny emailem či případným telefonickým potvrzením. 

3.2.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o pevných nákladech spojených s balením a dodáním zboží. 
Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno do oblastí závozu uvedených v sekci "Rozvozy a platby".

3.3.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.3.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.3.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.3.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i
s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat
a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítka „Udělit souhlas a dokončit objednávku“.
Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 
Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v
uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu)
požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7
.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami,
které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu, či na zboží , které je v akční nabídce a jehož zásoby jsou již vyprodány.

3.7.1

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.7.2

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.7.3

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.7.4

 

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 90dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Registrace zákazníka je udržována v aktivním stavu pokud zákazník vytvoří a dokončí minimálně jeden nákup v minimální výši 799kč + cena dopravy 1x za 4ři po sobě jdoucí týdny. (čili jeden nákup v minimální výši 799kč během 28mi dnů)

Pokud zákazník nevytvoří a nedokončí tyto minimální udržovací nákupy, je mu registrace pozastavena a následně zrušena, přístup do obchodu a dané služby zapovězen, a osobní údaje nenavratně vymazány a skartovány.

A je daná přednost novému zákazníku pro užívání dané služby.3.8

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. 
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy
(náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.9.

Registrace je umožněna všem potencionálním zákazníkům, registrace je dobrovolná, registrace následně prochází schválením , dle našich rozvozových linek a kapacit rozvozů.Registrací souhlasíte s obchodními podmínkami.

Zákazníky nové, schválíme pouze pokud nám naše nákupní a rozvozové možnosti toto dovolí.

Uvědomění o vpuštění do obchodu příjde do 15ti pracovních dní od plné dokončené registrace, pokud se takto nestane,tak je zákazník v čekací listině na uvolnění místa neb,  nejsme schopní pro danou registraci momentálně zavážet zboží a přijmat její objednávky.

3.10

Přijetí mezi nové zákazníky s plným přístupem do obchodu , probíhá na základě trasování našich linek, našich závozových možnostech či opuštění našich řad stávajícím zákazníkem. 90 dnů v registraci zůstavají údaje potencionálních zákazníků, neb se může stát , že některý ze stávajících klientů přestane nakupovat ať už z jakého-koli důvodu a můžeme schválit zákazníka nového na jeho místo. Pokud zákazník nebude schválen do 15ti pracovních dní pro vstup do obchodu, je zařazen do čekací doby která je do 90dnů od registrace, pokud ani v tuto dobu nedojde k možnosti vstupu do obchodu jsou jeho osobní údaje a registrace odstraněny po uplynutí 90 dní od plné dokončené registrace bez jakéko-koli odkladu a jakéko-li zálohy.

3.11

Automatické mazání  nedokončené registrace

Pokud uživatel na stránkách vytvoří registraci a tu následně odkazem v e-mailu nepotvrdí , je vytvořena pouze dočasně a to na dobu 15 dnůUživatel s takto nepotvrzenou registrací se nemůže přihlásit a pokud registraci do uplynutí dané doby nepotvrdí, je ze systému automaticky  odstraněna.

3.12

Vymazaní osobních dat zákazníků na jejich vyžádání či kontrola osobních údaj

Každý zákazník či pouze registrovaný potencionální kupující mají právo na okamžité smazání osobních údajů na vyžádáni. Požádat mohou prodvajícího telefonicky či emailem, taktéž písemně nebo jinými prostředky kominikace. Po tomto úkonu budou údaje nevratně smazány a žadatel bude informován emailem s potvrzením daného požadavku. Taktéž mají zákazníci či potencionální nakupující právo zaslat žádost o kontrolu či výpis informací, či přenesení údajů. Toto právo mají zcela zdarma bez jakéhokoli poplatku 2x během 12ti po sobě jdoucích měsíců. Pokud by měli zájem tyto informace získávat či měnit v jiné než uvedené frekvenci. Tak je účtován poplatek ve výši 1 Kč.

4.       Cena zboží, platební podmínky a poplatky za platbu

4.1.
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

V hotovosti na místě domluveném ve městě Ostrava či okolí dle individuální domluvy závozu.

Platební kartou řidiči , který má u sebe platební terminál na místě domluveném ve městě Ostrava nebo v okolí města Ostravy.

Doprava 0 - 99 kč platí pro možné oblasti závozů a různé časy. Podmínky se mohou změnit.

Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 670100 - 2207476259 / 6210, vedený u společnosti M bank

(dále jen „účet prodávajícího “)- toto platí pouze pro firmy platící na fakturu s 11 denní splatností a také pro bonusové dlouholeté zákazníky.

Platební kartou a nebo on-line převodem prostřednictvím platební brány společnosti Comgate. Je možno platit jak kartami společnosti Maestro tak kartami společnosti Visa .4.2.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. 
Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.
V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. 
V případě bezhotovostní platby  (jak převodem, tak platební kartou )je kupní cena splatná do 7mi dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo faktury). 
V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. 
Platba on-line převodem či platební kartou přes platební rozhraní ComGate Payments a.s (ePlatba, ePlatba+)

Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naší potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s vyjímkou zpracovatelů plateb.

Souhlasem s platebními podmínkami, dáváte souhlas se spracováním těchto dat.

4.5.1

Opakované platby kartou

Pro úhradu objednávky má plátce možnost využít platbu kartou online. Při první platbě se zobrazí standardní platební brána, kde plátce zadá údaje o platební kartě a údaje pro 3-D Secure ověření, čímž je zajištěna nejvyšší možná úroveň zabezpečení. Karetní data budou uložena na straně banky. V případě další objednávky registrovaného plátce, po potvrzení objednávky, se zobrací pouze krátká notifikace „probíhá platba“, plátce již není směrován na platební bránu a následně e-shop zobrazí výsledek platby.

4.6

Poplatek za online platbu kartou přes platební rozhraní ComGate Payments a.s je v našem obchodě zpoplatněn částkou 0 Kč, částka je uvedena v nákupním košíku před vybráním a potvrzením daného druhu platební možnosti. Vybráním tohoto druhu platby s daným poplatkem souhlasíte. Poplatek je účtován na základě § 92 odst. 2 zákona č. 284/2009 Sb.

4.7

Poplatek za platbu kartou přes platební terminál u kurýra je v našem obchodě zpoplatněn částkou 0 Kč, částka je uvedena v nákupním košíku před vybráním a potvrzením daného druhu platební možnosti. Vybráním tohoto druhu platby s daným poplatkem souhlasíte. Poplatek je účtován na základě § 92 odst. 2 zákona č. 284/2009 Sb.

4.8

Prodávajícii je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.9

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad či fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9.1

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Takto splní prodávající evidenci tržby v rámci státu. A následně bezodkladu zašle včetně daňového dokladu kupujícímu také EET účtenku, na jejímž základě si bude moci pomocí FIK kódu zkontrolovat zda-li obchodník tržbu zaevidoval. Evidují se třžby přijaté v hotovosti. Ostatní třby jsou evidovány díky dohledatelnosti elektronické stopy dané platby.5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy nelze odstoupit porušil-li spotřebitel originální obal zboží.

5.2.
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.28 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího viz 1.Základní údaje.

5.3.
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5  pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené,neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu a s veškerou dokumentací.

5.4.
Ve lhůtě patnácti (30) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5.
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

5.6.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě pokud byla již uhrazena kupní cena,  vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


5.8.
Při odstoupení od smlouvy ve lhůtě do 14dnů  , nenáleží kupujícímu úhrada ceny dopravy zpět k prodávajícímu. Toto hradí kupující svými náklady.

5.9.
Při vzniku nároku na vyplacení peněžní částky za navrácené zboží,(skrytá vada či nefunkční zboží) náleží kupujícímu plná cena zboží "pokud se nedohodne s prodávajícím jinak".
Nárok na vrácení přepravného, které bylo zaplaceno při přepravě zboží ke kupujícímů, vzniká do výše "nejlevnější přepravy " kterou, prodávající nabízí.

5.10.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.11
Na odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě nemá právo osoba , která nakupuje v obchodě na IČO.

5.12

Pokud by při prodeji zboží či objednávce, mohlo být poškozeno dobré jméno obchodníka zejména nekalou činností konkurenčních obchodníků. Obchodník má právo objednávku neakceptovat. Pokud by byla již uhrazena kupní cena zboží, ihned bez odkladů kupní cenu vyplatí zpět.

6.    Reklamace

6.1.  
S případnou reklamací se obracejte telefonicky nebo elektronickou poštou viz kontaktní údaje.

6.2.   
Při reklamaci je třeba uvést důvod reklamace (popis nedostatku) a reklamované zboží po domluvě předat prodejci v původním obalu, včetně kopie daňového dokladu, který slouží jako záruční list. O výsledku reklamace Vás v zákonné lhůtě informujeme na telefon nebo e-mail, který jste zadali při registraci. Náhradou za oprávněnou reklamaci může být vrácení ceny zboží nebo dodávka náhradního zboží.

6.3. 
Reklamované zboží dodejte na adresu Bc.Kamil Sedlář, Kubínova 58, Ostrava Heřmanice, 71300
7.    Přeprava a dodání zboží


7.1.
Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 60 Kč (slovy: šedesát korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

7.3.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Zaplacením faktury kupující stvrzuje, že zboží řádně převzal a souhlasí s obsahem zásilky.

7.5.
Dopravu zboží platí kupující v plné výši uvedené v přepravních podmínkách či ve výběru přepravy zboží v nákupním košíku. Cena dopravy je započítána do celkové ceny.

7.6.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.7

Doprava zdarma se vztahuje na nákupy nad dané limity (nezapočítavají se do ní alkol a tabákové výrobky). Dopravu zdarma nelze reklamovat nebo vyžadovat proplatit při reklamaci.

7.8

Rozvozové možnosti jsou uvedeny v sekci Rozvozy a platba8.    Odpovědnost za vady, Záruka


8.1.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2.
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8.3.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během dvanácti hodin (12h) ode hodiny převzetí věci (týkající se potravin a rychle kazícího se zboží), se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

8.4.
Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

8.5.
Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny . Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.6.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.9.    Další práva a povinnosti smluvních stran


9.1.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.
Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.3.
Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.4.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

9.5.
Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.6

Poučení zákazníka o možnosti vrácení zboží

Poučení pro zákazníka o vrácení zboží 
Dle  § 1829 odst. 1 občanského zákoníku máte právo odstoupit do 14dnů od kupní smlouvy. 
Lhůta běží odedne fyzického převzetí zboží. Toto se nevztahuje na čerstvé a rychle kazící se potraviny.

 

9.7.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz .

Reklamaci můžete také řešit on-line cestou přes evropský portál s jednotným reklamačním formulářem, jeho adresa je  : http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 
10.    Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení, GDPR a Heureka - ověřeno zákazníky.


10.1.
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

10.2.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a jiné
(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3.
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

10.4.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.


10.7.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
10.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

10.9.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.Požáda-li kupující o smazání svých uvedených osobních údajů tak mu prodávající neprodleně vyhoví.

10.10

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

10.11

Registrační údaje , klientů z dlouhodobě nepouživaných účtů, rozuměj 3 a více měsíců jsou ze systému vymazány, bez zálohy a bez tištěné stopy. Registrační údaje nových potencionálních zákazníků jsou v systému udržovány pouze do doby rozhodnutí o přijetí mezi zákazníky nebo jejich nepříjmutí. Po přijetí mezi zákazníky jsou údaje evidovány běžným způsobem. Po rozhodnutí o nepřijetí mezi zákazníky, jsou údaje vymazány bez další elektronické či tištěné stopy ani nejsou předány žádné třetí straně.

10.12

GDPR ochranna osobních údajů

Údaje zákazníků zpracováváme pouze za účelem plnění smlouvy. Adresa, jméno a telefonní či emailový kontakt je použit pouze ve chvíli plnění objednávky či zaslání newslatteru. Následně jsou data zákazníků opět neaktivní. Údaje zákazníků uchováváme na  základě souhlasu zákazníků pro plnění smlouvy či zasílání newslatterů . Newslatter je možno kdykoli v emailu či v zákaznické sekci vypnout či deaktivovat, lze toto provést taktéž na požádání na emailu info@mujnakupostrava.cz. Údaje uchováváme po dobu 2 let u stálých a pravidelných zákazníků.S následným dotazem na další možné uchovávání údajů. Po dobu 90 dnů u nově registrovaných zákazníků, kteří nejsou stávajícími zákazníky a jsouc v pořadí na uvolnění místo nakupujících, pokud se takto nestane tak jejich údaje bezodkladně mažeme či dříve na vyžádání dané akce registrovaným zákazníkem.

Veškeré údaje , které zákazník zadá do zpracovatelského softwaru eshop rychle navázaného na doménu můj nákup ostrava, může zákazník obdržet, požádat o výmaz, požádat o upřesnění či požádat o přenesení.

S veškerými zpracovateli údajů , kteří dále nakládají s údaji zákazníků máme vypracovány smlouvy o mlčenlivosti o údajích a také zpracovatelské smlouvy, které jasně vymezují co zpracovatelé s daty zákazníků mohou a co nemohou. Taktéž existuje kodex chování externích a interních zpracovatelů ůdajů. Správcem a pověřencem osobních údajů je jmenována osoba uvedena v kodexu.

Kontaktní osobou na kterou se kupující mohou obracet pro požadavky týkající se jejich osobních údajů je - Bc.Kamil Sedlář, kontakt : 608886135 nebo info@mujnakupostrava.cz.


11.    Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies


11.1.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


12.    Doručování

12.1.
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. 

14. Upozornění na informace na výrobcích a nákup alkoholu a tabákových výrobků či výrobků určených pro kouření

14.1

Upozornění na složení a informace o výrobcích. Snažíme se aby veškeré informace o výrobcích a jejich složení bylo maximálně správné a jasné, stává se,že výrobci změní složení výrobku aniž by o tomto kroku informovali. Proto nemůžeme příjmout plnou odpovědnost za zde uvedené informace. Nikterak toto neomezuje Vaše zákonné nároky (na vrácení zboží aj.). Jen Vás tímto upozorněním prosíme aby jste nespoléhali pouze na informace námi uveřejněné, ale aby jste si vždy také přečetli etiketu na zboží.

14.2

Podmínka plnoletosti
Zákazník potvrzuje, v případě objednání alkoholických nápojů a tabákových výrobků, že mu již bylo 18 let. Při doručení zboží může být zákazník vyzván k prokázání dovršení věku 18 let. V případě neprokázání, nebudou alkoholické nápoje ani tabákové výrobky zákazníkovi prodány a zákazník je povinen uhradit provozovateli internetového obchodu náklady na dopravu.

14.3

Zákazník souhlasí při nákupu alkoholu a všech tabákových a jiných výrobků určených ke kouření, že dle podmínek eshopu se tyto produkty nepočítají do částky minimálního nákupu a ani do částky , kterou vzniká doprava zdarma. Na dopravu zdarma a závoz nad minimální částku nákupu, má registrovaný a schválený zákazník právo, pouze tehdy , kdy jeho nákup bez výše zmiňovaných produktů dosahne částky určené.

 

14.4

Fota a vyprodané zboží

Všechna fota jsou pouze ilustrační, bez dekorace.

Všechny akce platí do vyprodání zboží, není možno vyžadovat dodání mimo data platící akce popřípadě pokud zboží bylo již vyprodáno!

15. Vratné zálohované obaly

 

15.1. Ceny zboží, které jsou ve  vratných zálohovaných obalech obsahují (položka účtovaná zvlášť) i zálohu za tento obal. Každý zákazník může jakýkoli zálohovaný obal vrátit a obdržet zpět zálohu v jakémko-li řetězci maloobchodního prodeje.

15.2. Zálohované obaly zakoupené přímo v našem obchodu je také možno vracet přímo kurýrovi. Zákazník musí na tuto skutečnost upozornit při objednávání zboží v kolonce "Poznámka".

 

16. Označení provozovny vydávající elektronické účtenky

Od 1.3.2017 tato provozovna vydává ke klasickým dańovým dokladům ještě doklad o evidování tržby na finančním úřadu tzv. EET. (týká se plateb v hotovosti, doklad je zasílán elektronickou cestou).

 17.    Závěrečná ustanovení

17.1.
Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

17.2.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

17.3.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

17.4.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

17.5.
Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Bc.Kamil Sedlář, Kubínova 58, Ostrava 71300, adresa elektronické pošty Info@mujnakupostrava.cz , telefon +420 608 883 782 nebo +420 608 883 782 . Zde může zákazník uplatňovat dotazy, podněty, žádosti,  připomínky či stížnosti. Nepodaří-li se je takto vyřešit, lze se obrátit na orgány státního dozoru a soudy.


 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti v Ostravě dne 01.10.2015.

Aktualizace 20.5.2018

 

15. Ke stažení

Reklamační protokol